Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

  • Tổng quan về suy tim

    4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)
    Tổng quan về suy tim
     Suy tim là khả năng bơm máu của tim yếu hơn bình thường. Sau đây là tổng quan về bệnh học suy tim Suy tim là gì? Suy tim không có nghĩa là tim ngưng làm việc. Nó có nghĩa là khả năng bơm máu của...

Trang 141/143