Tỷ lệ mắc sỏi mật cao ở những người phẫu thuật dạ dày

Tỷ lệ mắc sỏi mật cao ở những người phẫu thuật dạ dày

Nghiên cứu về nguy cơ mắc sỏi mật do cắt bỏ dạ dày Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày thường được thực hiện trong điều trị thủng thành dạ dày nặng và ung...