Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

  • Phát hiện sớm suy tim bằng xét nghiệm đơn giản

    4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)
    Phát hiện sớm suy tim bằng xét nghiệm đơn giản
    Suy tim có thể được chẩn đoán sớm hơn và được điều trị thích hợp bằng xét nghiệm đơn giản đo NT-proBNP Căn bệnh suy tim thường khởi đầu đột ngột và các triệu chứng thường không đặc...

Trang 5/163