Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

  • Tổng quan sỏi ống mật chủ

    4.6666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (3 Votes)
    Tổng quan sỏi ống mật chủ
    Sỏi ống mật chủ được gọi chung cho các trường hợp sỏi có mặt trong đường ống dẫn mật, và chiếm đến gần 80% trường hợp phát sinh sỏi mật. Sỏi hình thành trong đường ống mật nếu nhẹ...

Trang 154/162