Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

  • Biến chứng của rối loạn nhịp tim nhanh

    3.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (8 Votes)
    Biến chứng của rối loạn nhịp tim nhanh
    Nhịp tim của bạn được gọi là nhanh khi mỗi phút nó đập hơn 100 nhịp. Bạn có thể cảm nhận thấy trái tim bắt đầu tăng tốc rất nhanh, không còn nằm trong giới hạn cho phép là 60 – 80...

Trang 154/159