Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

  • Tổng quan về rối loạn nhịp tim

    4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)
    Tổng quan về rối loạn nhịp tim
    Rối loạn nhịp tim là tình trạng trái tim không đập đúng như nhịp điệu vốn có của nó, chẳng hạn như đập quá nhanh (rối loạn nhịp tim nhanh), đập quá chậm (rối loạn nhịp tim chậm) hoặc nhịp...

Trang 155/159