Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

Đông tây: Mang lại niềm tin sức khoẻ

  • Rối loạn thần kinh tim điều trị thế nào?

    4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (13 Votes)
    Rối loạn thần kinh tim điều trị thế nào?
    Trái tim co bóp và bơm máu đi nuôi cơ thể được là nhờ sự điều khiển của hệ thần kinh thực vật, cụ thể là hệ thần kinh tim. Nó còn được gọi là hệ thần kinh tự động, do có chức năng...

Trang 159/163