GS.TS Thái Hồng Quang

3.5833333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.58 (6 Votes)

Ngày sinh: 09/09/1940

Quê quán: Hương Sơn - Hà Tĩnh.

Cấp bậc/Chức vụ: Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam. Chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Hà Nội.

Nơi công tác: Nguyên Giám Đốc Bệnh viện 103 - Học viện Quân Y

Học hàm: Giáo sư (1996)

Học vị: Tiến sĩ (1989)

* Quá trình công tác:

- Nguyên Giám đốc Bệnh viện 103 - Học viện Quân Y
- Chủ nhiệm Bộ môn Nội – HVQY
- Uỷ viên Hội đồng khoa học Cục Quân Y (Phó tiểu ban Nội)
- Phó Chủ tich Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam
- Chủ tịch Hội Nội tiết ĐTĐ Hà nội
- Uỷ viên ban chấp hành Hội Nội khoa Việt Nam
- Uỷ viên Hội Tim mạch học Việt Nam
- Tổng biên tập Tạp chí "Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam"

Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đã hướng dẫn 13 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Y học, nhiều thạc sỹ và bác sỹ chuyên khoa cấp 2.
Tham gia chấm Luận án Tiến sỹ Y học ở các Trường Đại học: Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố HCM, Đại học Y Huế, Đại học Y Hải phòng và HVQY.
Ngoài ra, đã tham gia và dự Hội nghị khoa học tại nhiều hội nghị khoa học Y học trong nước, khu vực và quốc tế.

* Danh hiệu khen thưởng:

- Năm 1965: Tốt nghiệp Đại học Y- Dược Hà Nội
- Từ 1967-1970: Học chuyên ngành “Nội tiết” tại Học viện Y học Kirov Leningrad (Liên Xô cũ). Cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn từ 1985- 1986.
- Năm 1989: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học
- Năm 1991: Được nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư
- Năm 1996: Được phong học hàm Giáo sư

* Sách chủ biên:

1. Bệnh nội tiết - được xuất bản ở HVQY năm 1989 và được Nhà xuất bản Y học cho phép xuất bản năm 2001, tái bản 2003, 2008.
2. Thực hành lâm sàng bệnh Nội tiết - năm 2012

* Sách viết cùng các tác giả khác:

1. Nội khoa cơ sở - năm 1986 HVQY
2. Bệnh học nội khoa- năm 1986 HVQY
3. Bài giảng bệnh học nội khoa sau đại học- năm 1992 HVQY
4. Bài giảng tập huấn Nội khoa Cục Quân Y- năm 1995 CQY
5. Cấp cứu nôi khoa- năm 2005 Nhà XBYH
6. Khuyến cáo xử trí các bệnh lý tim mạch chủ yếu ở Việt nam - Nhà XBYH 2003.
7. Khuyến cáo về bệnh Đái tháo đường - Nhà XBYH 2009.

Địa chỉ liên hệ với GS.TS.Thái Hồng Quang xin quý đồng nghiệp gọi theo số: 0913288240 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Gửi bình luận

(Bấm vào đây để nhận mã)
TNTNT