Tôi bị tiểu đường 1 năm, hiện đang tiêm insulin sáng 10 đơn vị, chiều 10 đơn vị. Kiểm tra đường huyết buổi sáng khi đói là 5.6 mmol/l, HbA1c là 7.8%. Có lúc đường huyết lên cao nhất là 12.3 mmol/l và HbA1c còn 5.2%. Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi.

Chào bạn

Nếu bạn giữ được đường huyết luôn ổn định ở mức:
- Đường huyết khi đói: 5.6mmol/l
- Đường huyết sau ăn 2 giờ là 7.8mmol/l 
- HbA1c < 6% 
Như vậy là rất tốt. 
Nhưng thực tế đường huyết của bạn bị dao động và độ chênh của nó khá lớn nên dễ bị biến chứng trong tương lai gần. Vì thế, bạn cần xem lại chế độ ăn đã khoa học chưa? tập thể dục có thường xuyên không? nếu không cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.
Gửi bạn bài viết:
http://dongtay.net.vn/vi/benh-hoc/tieu-duong-type-2/2076-doi-thoai-chuyen-gia-che-do-an-cho-nguoi-tieu-duong-tuyp-2.html
Chúc bạn sức khỏe!

Bình luận