Tiểu đường có thể thành "quốc bệnh" ở Malaysia
Trị tiểu đường không cần phẫu thuật
Phát hiện nguyên nhân tăng nguy cơ bệnh tim ở người cao tuổi