-    Đổi/ trả hàng: Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất và đảm bảo:

-    Đổi/ trả hàng: Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất và đảm bảo:

+ Sản phẩm còn nguyên bao bì
+ Số lượng viên còn đủ ít nhất 95% số viên/đơn vị đóng gói.
+ Có tem chứng minh là hàng của công ty.
+ Hàng còn hạn sử dụng theo quy định.

Bình luận