Selen: Vi chất “vàng” cho người thiếu máu cơ tim (bệnh mạch vành)