Bất ngờ về lợi ích của Thông Dahurian với người thiếu máu cơ tim