Hội nghị nhân viên 2012: Đổi mới sáng tạo và thành công vượt bậc
Công ty Đông Tây chuyển tới trụ sở mới
10 phút cùng Kim Đởm Khang
Cùng các thành viên nhí Đông Tây đón rằm trung thu
Hội nghị nhân viên 2011
Hội nghị CBNV 2010 công ty Đông Tây