Sỏi mật 29mm gây vàng da thì nên mổ hay uống thuốc?
Sỏi mật 7mm, gan đa nang dùng TPCN Kim Đởm Khang được không?
Uống thuốc Ursodiol cùng TPCN Kim Đởm Khang được không?
Polyp túi mật 4mm gây đau bụng có dùng được TPCN Kim Đởm Khang?
Sỏi mật 4mm nên điều trị thế nào?
Sỏi túi mật 18mm nên điều trị thế nào?
Sỏi mật 7mm gây đau quặn, khó tiêu nên điều trị thế nào?
Bị sỏi mật 21mm có uống cafe được không?
Sỏi mật 7mm tái phát sau mổ dùng TPBVSK Kim Đởm Khang được không?
83 tuổi bị sỏi mật dùng TPBVSK Kim Đởm Khang hỗ trợ được không?
Sau mổ sỏi ống mật chủ dùng TPBVSK Kim Đởm Khang được không?
Sỏi mật 14x10mm dùng TPBVSK Kim Đởm Khang hỗ trợ điều trị được không?