Mới đây người ta tìm ra được một tia hy vọng mới cho phòng đái tháo đường typ 1. Đó là việc tìm ra một phân tử có giá trị phòng được sự xuất hiện của bệnh đái tháo đường typ 1. PGS.TS. Aaron Michels ở Trường Đại học Y Colorado (Mỹ) đã công bố kết quả này khi ông cùng một nhóm các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên chuột bằng cách kiểm tra một loạt các phân tử kỳ vọng và thấy rằng chỉ có một phân tử có nhiều khả năng nhất. Đó là phân tử glyphosine.

tieminsulin

Nhóm nghiên cứu thấy rằng nếu tiêm chất này vào chuột thì sự bắt giữ insulin của các tế bào là thấp hơn, nghĩa là sự tiếp xúc với các tế bào tuyến tụy và tiêu diệt các tế bào này được giảm hẳn. Trong khi đó, với các con chuột đã bị đái tháo đường thì điều này hoàn toàn vô nghĩa.

Các nhà nghiên cứu cho biết, glyphosine có thể có chức năng phòng đái tháo đường typ 1 trên chuột và nhiều khả năng có tác dụng phòng đái tháo đường trên người.

Bình luận