Xin cho tôi biết rõ hơn về sự giống và khác nhau của chỉ số đường huyết và giá trị HbA1c. Tôi được kiểm tra cả hai chỉ số này nhưng không hiểu lý do vì sao. Xin cảm ơn.

Chào bạn,

Đường huyết là giá trị tức thời, cho biết nồng độ đường máu ngay tại thời điểm đo, phụ thuộc vào việc đo khi đói hay sau khi ăn. Còn HbA1c phản ánh mức đường máu trung bình của một người trong vòng 2 - 3 tháng, không phụ thuộc vào thời điểm đo.

HbA1c được tính bằng đơn vị %, còn đường huyết là mmol/l hoặc mg/dl. HbA1c chỉ được đo tại các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ phòng khám lớn hoặc bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương còn đường huyết có thể xét nghiệm tại mọi phòng khám.

Để đánh giá tổng quan hiệu quả kiểm soát đường huyết của một người, nếu có điều kiện các bác sĩ thường yêu cầu làm cả đường huyết lúc đói và HbA1c. Tuy nhiên, ở Việt Nam do ít các cơ sở thực hiện được nên chỉ kiểm tra đường huyết. 

Gửi bạn bài viết sau để hiểu rõ hơn về HbA1c: HbA1c có ý nghĩa gì trong bệnh tiểu đường?

Bình luận