GS.TS. BS Nguyễn Văn Thông
ThS. BS Nguyễn Nam Thanh
TS. BS Nguyễn Thị Thúy Hằng
ThS. BS Nguyễn Huy Cường
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Giới thiệu nhà sản xuất Thực phẩm chức năng cao cấp thương hiệu Việt
GS. TS Lê Đức Hinh
PGS. TS Vũ Điện Biên
GS. TS Phạm Gia Khải