GS. TS Phạm Gia Khải là nguyên Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, từng là Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Trung ương phía Bắc, Phó trưởng Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương năm 2016.

Ngày sinh: 30/04/1936

Gs-PHAM-GIA-KHAI- dpaa- anh trong bai.webp

Hoạt động khoa học:

+ Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam (từ 2004)
+ Thành viên Hội tim mạch Pháp (1991)
+ FAFC (Fellow of the ASEAN Federation of Cardiology) (2007)
+ FACC (Fellow of the American College of Cardiology) (2005)
+ Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Đông Nam á (2008)

Các công trình NCKH:

Hơn 70 công trình, liên quan tới Siêu âm chẩn đoán trong tim mạch, tới Tim mạch học can thiệp (interventional cardiology). Hiện nay: Tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo các công trình NCKH về tim mạch tại Viện Tim mạch Việt nam và Hội Tim mạch học Việt nam.

Khen th­ưởng:

+ Giải thư­ởng Nhà Nư­ớc (2005) về các công trình NC KH trong việc ứng dụng các thành tựu kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch.
+ Anh hùng Lao động XHCN do những đóng góp xuất sắc cho Y học (1998 – 2007) (Chủ tịch n­ước ký 29/04/2008).

 

Bình luận