Nhịp tim nhanh tái phát sau khi đốt điện tim cần phải làm gì?
 Tim đập nhanh khám không ra bệnh phải làm sao?
Ngoại tâm thu thất, thiếu máu cục bộ đã đặt stent trị thế nào?
Ngoại tâm thu dùng TPBVSK Ninh Tâm Vương có cải thiện không?
Tim đập nhanh huyết áp cao điều trị như thế nào?
 Rối loạn thần kinh thực vật dùng được Ninh Tâm Vương không?
12 tuổi bị đánh trống ngực có uống TPCN Ninh Tâm Vương được không?
Ngủ hay giật mình, nhịp nhanh uống TPCN Ninh Tâm Vương thế nào?
Rối loạn nhịp điều trị ổn định có phải uống thuốc ngăn tái phát không?
Nhịp nhanh đi khám không ra bệnh dùng TPCN Ninh Tâm Vương được không?
Bị nhịp tim nhanh uống thuốc điều trị không đỡ thì phải làm thế nào?
Nhịp tim nhanh khám nhiều nơi không rõ bệnh có nguy hiểm không?