ThS. BS Nguyễn Nam Thanh tốt nghiệp Học Viên Quân y và học thạc sỹ chuyên khoa Y học hàng không. Hiện BS Nam Thanh làm việc tại Học viện Quân y 103.

Ngày sinh: 13/04/1986

Quê quán: xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Chuyên môn: Thạc sỹ y học hàng không chuyên sâu tim mạch

Học Vị: Thạc sĩ

Nơi công tác hiện nay: Viện Tim mạch Quân đội, Bệnh viện Quân Y 103

ThS. BS Nguyễn Nam Thanh

Quá trình đào tạo và công tác

2006 - 2011: Học tại Học viện Quân Y, chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa

2011 - 2017: Làm việc tại Bệnh Viện Phòng Không Không Quân

2017- 2019: Học Thạc sĩ y học hàng không tại Học Viện Quân Y 103

2019 - nay: Bác sĩ tại bệnh viện Quân Y 103

Bình luận