Người ta thường dựa trên tiêu chí gì để phân loại bệnh hẹp hở van tim thưa bác sĩ? Trong số các mức độ hở van tim 1/4; 2/4; 3/4; 4/4 thì mức độ hở nào nhẹ nhất, nặng nhất?

BS Đỗ Văn Bửu Đan trả lời:

Trước tiên tôi sẽ tách ra 2 phần: Về hở van tim thường chúng ta sẽ phân loại cơ bản là độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Độ 1 là hở van tim rất nhẹ, đây là những hở cơ năng sinh lý, những người bình thường như chúng ta có thể hở và không gây hậu quả nghiêm trọng. Hở độ 3, độ 4 là hở nặng và cần phải điều trị. Hở độ 2 là mức độ trung bình.

Hẹp van tim không chia như vậy mà chia theo mức độ nhẹ, trung bình, nặng. Nếu hẹp nhẹ thì bệnh nhân ít triệu chứng nhưng vẫn được coi là tình trạng bệnh lý. Khi hẹp trung bình và nặng trở lên thì cần phải điều trị. Trước tiên sẽ được điều trị bằng thuốc, sau đó nếu không đáp ứng sẽ tiến hành phẫu thuật để sửa chữa tình trạng hẹp van tim.

Bình luận