Glutex

Đường huyết buổi sáng 6.5 mmol/l, HbA1c là 6.3% có phải uống thuốc không?

2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Câu hỏi: Lần đầu tiên tôi đi xét nghiệm đường huyết buổi sáng, trước ăn là 6.5 mmol/l, HbA1c là 6.3%, nước tiểu âm tính. Hiện tôi đang sử dụng thuốc Diamicron 60 mg, xin cho lời khuyên

Đái tháo đường 20 năm, suy thận có nên ăn nhạt và kiêng đạm động vật?

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (2 Votes)

Câu hỏi: Tôi là một bệnh nhân đái tháo đường lâu năm (20 năm), đã phải chích insulin 6 năm. Đang uống Amlodipin 10 mg 1 viên/ngày, Astovastatin 10 mg 1 viên tối. Cách đây 2 tháng Cretinin 3.3, nước tiểu có protein +++, phải mua ngoài Ketotes 10 viên/ngày/3 lần, Kali tăng nhẹ, Natri bình thường. Xin hỏi tôi có cần ăn nhạt hoàn toàn không và kiêng ăn đạm động vật không?

Đường huyết lúc đói 8.0 mmol/l, HbA1c 5.4% đã bị đái tháo đường?

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Câu hỏi: Cách đây 2 tháng, khi đi xét nghiệm sinh hóa máu, glucose lúc đói 8.0 mmol/l, HbA1c 5.4%. Xin hỏi tôi đã bị bệnh đái tháo đường chưa?

Đường huyết khi 180 mg/dl, khi thì 100 mg/dl, HbA1c 8.0% phải làm sao?

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Câu hỏi: Tôi phát hiện tiểu đường vào năm 2007, đã sử dụng insulin 4 năm, nhưng đường huyết không ổn định, lúc lên cao, khi xuống thấp 180 mg/dl -> 100 mg/dl, HbA1c 8.0%. Hỏi có cách nào để đường huyết ổn định không?