Bị suy tim độ 3 đang dùng theo đơn của bác sỹ
Nhịp tim thường xuyên 90nhịp/ phút có làm sao không?
Bị rối loạn nhịp tim có thể sử dụng TPCN Ninh Tâm Vương không?
Rượu tỏi có trị nhịp tim nhanh không?